Fanfare Victoria 2001

victoria 2001

(van links naar rechts)
voorste rij: Simone Grau, Linda Franken, Luuk Hanssen, Daisy van de Bulk en
Sebastian Dresen

zittend: Marcel Heunen, Jean Paulssen, Henry Rutten, Ad Schurer,
mevr M. von Brauchitsch-Hermans, K von Brauchitsch ( beschermheer),
Sjang Kremers, Hub Snijders, Harold Peters, Harry Slijper, Guus Erkens
en Frans Schurer

staand 1e rij: Michel Bloi, Stannie Otten, Ellen Frings, Leo Hanssen, Paul Waltmans,
Alexandra Peters, Teo Eijgelshoven, Yvonne Paulssen,
Astrid Frehen, Carola Demas- Heunen, Alexandra Wierts,
René Schurer, Wendy van de Bulk, Piet Nickel, Frans Nickel sr.
en Jeffrey Demas

staand 2e rij : Roel Schlijper, Thijs Deckers, Roger Schurer, Constance Fritz,
Bernd Grau, Monique Schurer-Erkens, Ulli Klein. Henk Schlijper,
Léon Paulssen, Torsten Weng, Marco Weng, Rinus Verhagen en
Jan Schurer

staand 3e rij: Pierre Peters, Ralph Peters, Michel Peters, Paul Kaesler,
Jo Vanovermeere, Hub Nickel en Jos Geuskens.

Fanfare Victoria 1991

victoria 1991

(van links naar rechts)
onderste rij: Wiel Kaesler, Karl Pöschkens, Pastoor Frankort, Sjang Kremers,
Mevr. M von Brauchitsch-Hermans, Konrad von Brauchitsch, dirigent
Guus Erkens, voorzitter Ad Schurer, Leo Hanssen, Mathieu Wassen,
Piet Nickel, Piet Thoren, Alphons Kallen

staand 1e rij: Marcel Heunen, Marc Beismann, Cynthia Weng,
Romy Theissen, Sandra Helms, Chella Miltenburg, Bart Meijer,
Tim Meijer, Paul Stevelmans, Tony Haarbosch en Torsten Weng

2e rij:Theo Eijgelshoven, Miriam Erkens, Frans Nickel, Pierre Peters , Ralph Peters,
René Verhoeven, Tony Kaczmarek, Frans Schurer, Léon Paulssen,
Paul Kaesler, Michel Peters, Marcel Schurer, John Custers, Paul Waltmans,
Michel Schurer, Bernhard Thelen en Rob Hanssen

3e rij:Luc Schurer, Alexandra Peters, Ank Haarbosch, Carol Cup, Anja Stevelmans,
Carola Heunen, Marco Stevelmans, Pascal Beismann, Hub Römkens,
Georges Britovsek, Ulrike Klein, Wim Eijgelshoven en Hans Nickel

bovenste rij: Jeffrey Demas, Ulli Klein, Lei Paulssen, Bernd Grau, Roger Schurer,
Jan Dohmen, René Schurer, Frits de Vries, Maarten van Dijk,
Henk Schlijper, Ellen Schurer en Monique Schurer-Erkens

Fanfare Victoria 1981

victoria 1981

(van links naar rechts)
hurkend: Jeffrey Demas, Peter van Ginniken, Marc Pötter en Michel Peters
zittend: Theo Eijgelshoven, Sjang Kremers, Albert Hanssen, Alphons Kallen,
Guus Erkens( dirigent), Leo Hanssen, Jan Schurer( voorzitter),
pastoor Vaessen, Piet Thoren, Jean Paulssen, Piet Nickel, Mathieu Wassen,
Ad Schurer en Coen Boosten

1e rij: Hub Horbag, Jo Beismann, Hein Theissen, Maurice Schmitz, Wim Eijgelshoven,
Rob Jongen, René Schurer, Jan Dohmen, Paul Kaesler, Jos Mennis,
Marion Schurer, Rob Hanssen, Paul Möllenbeck, Winand Gielgens,
Hub Römkens, Ralph Peters, Arno Kaufholz, René Verhoeven, Bert Hanssen, Sabine Klein, Ron Hanssen,
Ulrike Klein, Marly Stevens, Georges Britovsek, Lei Paulssen, Frits de Vries,
Frans Schurer, Sjef Melchers, Aloys Mennis en Robbie Pauly

bovenste rij: Hub Kaesler, Pierre Peters, Marcel Eijgelshoven, Lei Kaesler,
Frans Mispelbaum, Hans Nickel sr., Hans Nickel jr., Hub Nickel,
Ulli Klein, Frans Smeets, Lambert Paulssen, Harrie Janssen,
Tom Hanssen, Charles Beckers en Frans Nickel

Fanfare Victoria 1966

victoria 1966

(van links naar rechts)
voorste rij: Sjef Silvertand, Jo Beismann, Chris Hermans, Piet Thoren,
Josef Dortans, Guus Erkens (dirigent), Alfons Kallen, Ank Wassen,
Riet Toussaint, Pierre Meulenberg, JoJanssen en Lambert Paulssen

2e rij: Ad Schurer, Leo Hanssen, Frits de Vries, Herman Silvertand, Otto Kluck,
Charles Peters, Rinus Verhagen, Charles Beckers, Albert Hanssen,
Frans Dohmen, Math Somers, Sjir Fouwels, Hans Nickel sr., Joep Czerw

achterste rij: Mathieu Wassen, Jan Schurer, Coen Boosten, Leo Wassen,
Frans Nickel sr., Pierre Peters, Frans Meulenberg, Piet Nickel,
Harrie Janssen, Leo Kaesler, Joep Kalllen, Frans Mispelbaum,
Hein Mispelbaum en Aloyis Mennis

Fanfare Victoria 1961 - 1962

victoria 1961 1962

(van links naar rechts)
onderste rij: Sjef Silvertand, Jo Logister,Pierre Meulenberg,Lou Peters,
Herman Silvertand, Lambert Paulssen, John Römkens,
Math Somers, John Baur, Chris Hermans, ? Janssen,
Lei Fouwels, Charles Peters, Piet Peters en Frans Snijders.

zittend: Frans Dohmen, Johan Schroeders, Hub Stohr, Mathieu Wassen,
Nico Kallen, Harrie Janssen, Guus Erkens, Hub Consten, Piet Thoren,
Alphons Kallen, Josef Dortans en Piet Nickel.

2e rij: Alois Mennis, Jos Fouwels, Fred Gillissen, Hans Snijders,
Sjaak Janssen, Nico Czerw, Joep Hanssen, Leo Hanssen, Otto Kluck,
Ad Schurer, Frits de Vries, José van Thoor, Riet Toussaint,
Gon Toussaint, Charles Beckers, Jo Heerings, Harrie Janssen,
Wim Janssen, Joep Kallen, Coen Boosten, Joep Czerw en
Frans Mispelbaum.

bovenste rij: Pierre Peters, Hein Mispelbaum, Jan Schurer, Sjir Fouwels,
Jan Thoren, Frans Nickel en Lei Kaesler.

Fanfare Victoria 1949

victoria 1949

(van links naar rechts)
bovenste rij:J. Douven, Fr. Nickel, A. Hanssen, Fr. Wassen, W. Rutten,
A. Dohmen( met vlag), W. Wassen, A. Kallen,Fr. Mispelbaum,
P. Nickel, J. Beisman en J. Czerw.

2e rij van boven: J. Hanssen, Sj. Janssen, H. Roelings, W. Hanssen,
Fr. Hanssen, Fr. Dohmen, J. Mohren, Fr. De Vries, W. Wassen,
H. Damrow, J. Kallen, W. Louppen, J. Dortans en P. Eijgelshoven.

zittend: H. Nickel, M. Wassen, M. Beisman, H Collon, L. Hanssen,
W. Weerts (dirigent), N. Kallen (voorz.), oud-Dirigent Smeets,
H. Consten, J. Schroeders, L. Bronckers, J. Wassen en P. Thoren.

voorste rij: H. Beisman, Fr. Wassen, L. Kaesler, Sj. Frings, Fr. Janssen,
O. Kluck, A. Mennis, A. Stienen, J. Verreck, A. Schurer, W. Schurer,
L. Hanssen en Sj. Silvertand.

Fanfare Victoria 1903

1903

(van links naar rechts)
bovenste rij: Hubert Schopen, Eduard Melchers, Johan Peters, Hubert Rohs,
  Johan Dortants en Jozef Dortants

middelste rij : ? Ploemen, Jozef Douven, (vaandel), Ger Louppen en
   Frans Contzen (schenker vlag na WII)

onderste rij( zittend): Jos Rohs, Frans Douven, Frans Dortants,( vaandel),
   Johan Consten, Pierre Peters en Jozef Gillissen

op de voorgrond: Christian Beckers en Martien Beckers.