Historie

Onze vereniging is in 1891 opgericht en telde toen 12 spelende leden. In dat jaar schonk de toenmalige kasteelvrouwe, freule Johanna von Weckbecker het verenigingsvaandel.

Meer dan 120 jaren oud is Victoria. Een respectabele leeftijd. Het ledental van 12 is gestegen tot 40 muzikanten. Ook muzikaal is Victoria in de loop der jaren naar de top gegroeid. In 1987 werd in Voerendaal, o.l.v. de huidige eredirigent Guus Erkens, de afdeling Superieur (thans 1e divisie genoemd) bereikt, hetgeen onder de huidige dirigent Bert Dirks in 1993 in Sittard nog eens lukte. Voor hem betekende dit de vuurdoop als dirigent. Op het Bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen in Roermond behaalde onze fanfare in 1993  haar grootste succes. Met een puntentotaal van 326½ (goed voor een 1e prijs met lof der jury) moest men slechts één vereniging van de 11 deelnemende topfanfares vóór laten gaan. Deze vereniging behaalde naderhand het Nederlands Kampioenschap. In 2003 wist het korps zich in Venlo wederom prima te handhaven. Nu was het de 1e divisie en volgens de nieuwe puntentelling behaalde men gemiddeld een 8,7 per onderdeel. Uitgedrukt in het oude systeem: een dikke 1e prijs in de afdeling Superieur.

Musiceren op en respectabel niveau kan alleen door een goede aanpak en inzet van de leden. Met steeds in het achterhoofd: met plezier muziek maken. Bij dit streven hoort het verzorgen van een groot concert tot de doelstellingen van de vereniging. Voorbeelden in het verleden waren onder andere; het Galaconcert in 2006 b.g.v. 115 jaar Victoria en het Promsconcert Landgraaf 25, samen met harmonie St Caecilia Nieuwenhagen. Diverse bekende solisten met een Landgraafse achtergrond werkten mee. Van Victoria-zijde waren dat de bekende trompettist Frits Damrow van het Amsterdamse Concertgebouworkest en  Hans Nickel van WDR-symphonieorkest uit Keulen. Hun eerste schreden op muziekgebied werden bij onze fanfare gezet. Zeer zeker moeten we hierbij niet het opleidende werk van Guus Erkens vergeten. Jarenlang waren zijn leerlingen geduchte tegenstanders op menig solistenconcours. Zo werd de Mgr. Ronckentrofee door de eerder genoemde Hans Nickel gewonnen en later door zijn broer Hub, de tegenwoordige solotrompettist van de philharmonie zuid Nederland.

Vele oud-leden hebben van hun hobby hun beroep gemaakt. We denken daarbij verder aan Martin Gerards, Mirjam Erkens en Ronald Hanssen. In de toekomst wil Victoria op dezelfde voet doorgaan. Hoe? De tijd zal het leren, maar een gegeven blijft overeind in het dorpje aan de grens met Duitsland: Rimburg is een muzikale dorpsgemeenschap en muziek zal men hier altijd blijven maken.