Erebestuur

De volgende leden en (oud)-bestuursleden zijn opgenomen in een Erebestuur als teken van erkenning voor hetgeen zij voor de vereniging betekenen.


Leo Hanssen

Leo heeft heel wat verdiensten voor Victoria. Als secretaris, organisator, conferencier, horeca-specialist, manager enz. Maar dan hebben we het nog niet gehad over zijn muzikale kwaliteiten. Muzikant op saxofoon, opleider, onderdirigent en in het verleden dirigent van het blaasorkest: "de Brokkelzer moezikanten".
Hij is muzikaal nog altijd actief en we hopen, dat dat nog lang zo blijft.


Jan Schurer

Jan is meer dan 60 jaar lid van Victoria. Vele jaren was hij als voorzitter de drijvende kracht achter zijn fanfare. Vele acties ontketende hij met het doel om de verenigingskas te spekken. Een korps kan nu eenmaal niet zonder geld. Jan heeft een speciaal talent om financiële bronnen aan te boren. Het is daarom niet gek, dat hij de leiding heeft over de "Sjtiepe". En..hij slaat nog steeds "op de trom".


Jean Paulssen

Na 35 jaren bestuurslid te zijn geweest wil hij het stokje doorgeven aan de jeugd. In  de loop der jaren organiseerde Jean mede tal van grote evenementen, zoals 100 Jaar Victoria, Boerderijfeesten, Culinaire Tuinfeesten en het Kasteelconcert. Hij was al die jaren dé man van de PR van Victoria. Hij wil in de toekomst binnen deze groep zijn bijdrage blijven leveren aan "Ronk Victoria", het archief en andere fanfarezaken.