Vaandels

Het eerste vaandel van de Harmonie Rimburg door Pierre Peters.

In 1892 schonk de bewoonster van Kasteel Rimburg “Fraulein Johanna Wekbeker” (ook wel Weckbecker geschreven) de pas opgerichte Harmonie Rimburg een Drapeau. Dit Drapeau was gemaakt in Aken en moest dus aan de grens aangegeven worden.Dit vaandel is toen in beslag genomen en spoorloos verdwenen.
Dhr. F.X.Schobben, ambtenaar bij de gemeente Ubach over Worms en een enthousiaste amateur archeoloog, altijd op zoek naar de plaatselijke geschiedenis kwam regelmatig op bezoek bij mijn schoonouders in Waubach. Tijdens een van die bezoeken kwam Victoria ter sprake en het verhaal van het verdwenen drapeau.

Ik weet waar dit is gebleven aldus Schobben.

Ik heb diverse keren getracht deze wetenschap van hem los te peuteren maar altijd zonder resultaat. Zelf ons bestuurslid dhr. Stohr, die Schobben goed kende heeft met hem gesproken maar kwam ook niet verder. Uiteindelijk hebben we gedacht dat ook hij niets wist alhoewel Schobben niet het type was iemand wat flauwekul te vertellen. Omdat ik van oudere Rimburgers en van mijn familie het “vlag-verhaal” meerdere keren gehoord heb heeft het mij nooit los gelaten.
Tijdens een zoektocht bij de heemkunde vereniging O.C.G.L. Landgraaf naar andere gegevens, waarbij in een gesprek met Huub Dortants van het O.C.G.L.ook het vaandel en Schobben ter sprake kwam. Huub wist dat er in een dossier van dhr.F.X.Schobben iets te vinden was over het eerste vaandel.
Wat bleek:
Het drapeau moest dus ingevoerd worden wat om een of andere reden niet kon en werd in beslag genomen. Schobben heeft daar kennelijk iets over gevonden en informatie gevraagd bij de belastingdienst. We vonden de navolgende brief:

briefvaandel1

6
Hierop heeft Schobben een brief gekregen van de betrokken ambtenaar E.Vijgen der
invoerrechten met navolgende “letterlijke” tekst

Hier volgt mijn kennis van het vaandel van de Harmonie te Banholt :
In het jaar 1892 kreeg de harmonie van Rimburg (gemeente Ubach over Worms) van een schenkster een vaandel cadeau. Dit vaandel was gemaakt in Aken. Het moest dus bij het passeren van de grens worden aangegeven.
Dit aangeven geschiedde bij de ontvanger der Invoerrechten en accijnzen Lodewijk Frans Vrijdag te Waubach (Gem.Ubach over Worms). Het vaandel werd aangegeven voor 180 gulden. De ontvanger vond dat bedrag te laag en benaderde het volgens een destijds wettelijke bedrag, verhoogd met 10% aan de aangever uit te betalen. Maar daarvoor was het vaandel dan ook zijn eigendom.
Hoe zag het vaandel er toen uit?
De voorkant was donkergroen fluweel,afgezet met goudkleurige franjes. Op dit groene fluweel was met goud en zilverdraad enz… Koning David de harp bespelend geborduurd.
De achterkant was van paars damast satijn. Er op was geborduurd een wapen,een spreuk Foy pour Debvoir (Geloof voor Plicht) en Harmonie Verein Rimburg.
In 1895 werd dit vaandel gekocht door het bestuur van de Harmonie te Banholt voor (meen ik ) 120 gulden.
Nu moest natuurlijk de naam Rimburg verdwijnen.Deze verandering is geschied in het klooster Misericorde in de Capucijnenstraat te Maastricht. Mijn moeder Anna Maria van den Hove heeft het zelf daarheen gebracht.De bewerking was buitengewoon keurig en kundig verzorgd.
Daarom kwam daarna op een Zondag namiddag 1895 een deputatie uit Banholt naar Caberg-Smeermaas (destijds gem. Oud-Vroenhoven) o.a. Giliske Bastings, Jozep Royen,Nonk Bert van den Hove en nog enkele anderen, waarvan ik mij de namen niet meer herinner. De gekochte vlag werd met Duits geld betaald en meegenoemen naar Banholt.
Nu de schenkster:
De schenkster van dit vaandel aan de harmonie Rimburg was de bewoonster van het kasteel Rimburg, over de Worm gelegen. Het kasteel lag destijds op Duits gebied en werd bewoond door freule Weckbecker, Die eigenlijk uit Keulen kwam.
Het wapen is dus het familiewapen van Freule Weckbecker.
Bovenstaand getuigt naar waarheid E.C.M.H.Vrijdag.
Gegeven op St. Valentijnsdag in het jaar ons Heren 1962.
w.g. E.Vrijdag.6

Dat is natuurlijk een leuke verrassing, eindelijk is het raadsel “eerste vlag harmonie Rimburg” opgelost.
De schrijver van bovenstaand beweerde dat kasteel Rimburg destijds op Duits gebied lag. Dit destijds is juist want in 1962 lag het kasteel op Nederlands grondgebied. Dat de schenkster uit Keulen kwam is niet juist.
De Fam.Weckbecker of Wekbeker kwam uit Düßeldorf en van oorsprong uit Bayern.3
Ook is het niet juist dat het wapen het fam. wapen van Wekbeker is.
Bij overeenkomst van aldus 23 Juni 1879 kwam kasteel Rimburg met alle daarbij behorende bezittingen aan Herr Gerichtsreferendar Adolf Wekbeker en zijn zus Johanna Wekbeker uit Düßeldorf.
Johanna huwde op 19 April 1898 met
Herrn Benno von Brauchitsch4 (een oudoom van de huidige bewoner Konrad von Brauchitsch, thans de beschermheer van Victoria Rimburg).

 het familiewapen van de familie Wekbeker of Weckbecker.

 

het familiewapen van de familie von Brauchitsch.

 

Het drapeau van de Harmonie Amicitia Banholt

 

De voorstelling aan de voorkant :Koning David die de harp bespeelt.(ook op het vaandel van Dhr. Contzen was de afbeelding van Koning David)

001d vaandel 1e b binnenk foto 2009


De voorstelling aan de achterkant:  Een wapen met een wapenspreuk Foy pour Depvoir =  Geloof voor Plicht.

Natuurlijk heb ik contact opgenomen met de voorzitter van de Harmonie Amicitia
Banholt dhr. Defauwes. Deze stelde mij de foto’s van het vaandel ter beschikking waarvoor mijn dank .

artikel

Johanna Wekbeker was kennelijk niet ingenomen met het gebeurde en schonk nogmaals een vaandel. Dit is toen naar Nederland gesmokkeld.
De achtergrondkleur was weer groen aldus mijn ingewonnen informatie,verder kon ik niets achterhalen. Maar jammer genoeg is ook dit vaandel in 1941 door de bezetter in beslag genomen en verdwenen.
Kennelijk was de naam Victoria nog niet van toepassing. Wanneer deze wel werd aangenomen kon ik niet achterhalen

Het derde en vierde vaandel van de
Fanfare Victoria

003a  3e vlag 1947-1976

het derde vaandel:in 1947 geschonken door dhr. H.Contzen.

Dit vaandel heeft dienst heeft gedaan tot 1976.

004 3e vlag vanaf 1976

het vierde vaandel: in 1976 gemaakt door de zusters in

het klooster van Waubach samen met

Mej. Banens onderwijzeres in Rimburg

Noten:
1 Voor het 100 jr. Jubileum bezocht ik samen met Peter Thoren en Alphons Kallen een van de gebr. Rohs in Valkenburg. Hij wist weinig van Victoria te vertellen, wist meer van de voetbalvereniging waar hij kennelijk na de oprichting actief lid van was .
Gevonden een Hubert Joseph Rohs geb.te Rimburg op 12-12-1877. Het was vroeger
veel de gewoonte om de tweede doopnaam als roepnaam te gebruiken hetgeen het
zoeken naar personen moeilijker maakt vooral zoals in dit geval onvoldoende
voornamen bekend zijn.
2+3 H.Hanssen, Die Rimburg. Geschichte der Burg, der ehemalige Herrschaft bezw. freien 4+5 Reichsherschaft und der Gemeinde Rimburg.
6 overgenomen van de website van Harmonie Amictia Banholt.
7 Uit het archief van F.X.Schobben uit Waubach.
Februari 2009
Pierre Peters