Fanfare Victoria 1991

victoria 1991

(van links naar rechts)
onderste rij: Wiel Kaesler, Karl Pöschkens, Pastoor Frankort, Sjang Kremers,
Mevr. M von Brauchitsch-Hermans, Konrad von Brauchitsch, dirigent
Guus Erkens, voorzitter Ad Schurer, Leo Hanssen, Mathieu Wassen,
Piet Nickel, Piet Thoren, Alphons Kallen

staand 1e rij: Marcel Heunen, Marc Beismann, Cynthia Weng,
Romy Theissen, Sandra Helms, Chella Miltenburg, Bart Meijer,
Tim Meijer, Paul Stevelmans, Tony Haarbosch en Torsten Weng

2e rij:Theo Eijgelshoven, Miriam Erkens, Frans Nickel, Pierre Peters , Ralph Peters,
René Verhoeven, Tony Kaczmarek, Frans Schurer, Léon Paulssen,
Paul Kaesler, Michel Peters, Marcel Schurer, John Custers, Paul Waltmans,
Michel Schurer, Bernhard Thelen en Rob Hanssen

3e rij:Luc Schurer, Alexandra Peters, Ank Haarbosch, Carol Cup, Anja Stevelmans,
Carola Heunen, Marco Stevelmans, Pascal Beismann, Hub Römkens,
Georges Britovsek, Ulrike Klein, Wim Eijgelshoven en Hans Nickel

bovenste rij: Jeffrey Demas, Ulli Klein, Lei Paulssen, Bernd Grau, Roger Schurer,
Jan Dohmen, René Schurer, Frits de Vries, Maarten van Dijk,
Henk Schlijper, Ellen Schurer en Monique Schurer-Erkens