Fanfare Victoria 2001

victoria 2001

(van links naar rechts)
voorste rij: Simone Grau, Linda Franken, Luuk Hanssen, Daisy van de Bulk en
Sebastian Dresen

zittend: Marcel Heunen, Jean Paulssen, Henry Rutten, Ad Schurer,
mevr M. von Brauchitsch-Hermans, K von Brauchitsch ( beschermheer),
Sjang Kremers, Hub Snijders, Harold Peters, Harry Slijper, Guus Erkens
en Frans Schurer

staand 1e rij: Michel Bloi, Stannie Otten, Ellen Frings, Leo Hanssen, Paul Waltmans,
Alexandra Peters, Teo Eijgelshoven, Yvonne Paulssen,
Astrid Frehen, Carola Demas- Heunen, Alexandra Wierts,
René Schurer, Wendy van de Bulk, Piet Nickel, Frans Nickel sr.
en Jeffrey Demas

staand 2e rij : Roel Schlijper, Thijs Deckers, Roger Schurer, Constance Fritz,
Bernd Grau, Monique Schurer-Erkens, Ulli Klein. Henk Schlijper,
Léon Paulssen, Torsten Weng, Marco Weng, Rinus Verhagen en
Jan Schurer

staand 3e rij: Pierre Peters, Ralph Peters, Michel Peters, Paul Kaesler,
Jo Vanovermeere, Hub Nickel en Jos Geuskens.