Fanfare Victoria 1981

victoria 1981

(van links naar rechts)
hurkend: Jeffrey Demas, Peter van Ginniken, Marc Pötter en Michel Peters
zittend: Theo Eijgelshoven, Sjang Kremers, Albert Hanssen, Alphons Kallen,
Guus Erkens( dirigent), Leo Hanssen, Jan Schurer( voorzitter),
pastoor Vaessen, Piet Thoren, Jean Paulssen, Piet Nickel, Mathieu Wassen,
Ad Schurer en Coen Boosten

1e rij: Hub Horbag, Jo Beismann, Hein Theissen, Maurice Schmitz, Wim Eijgelshoven,
Rob Jongen, René Schurer, Jan Dohmen, Paul Kaesler, Jos Mennis,
Marion Schurer, Rob Hanssen, Paul Möllenbeck, Winand Gielgens,
Hub Römkens, Ralph Peters, Arno Kaufholz, René Verhoeven, Bert Hanssen, Sabine Klein, Ron Hanssen,
Ulrike Klein, Marly Stevens, Georges Britovsek, Lei Paulssen, Frits de Vries,
Frans Schurer, Sjef Melchers, Aloys Mennis en Robbie Pauly

bovenste rij: Hub Kaesler, Pierre Peters, Marcel Eijgelshoven, Lei Kaesler,
Frans Mispelbaum, Hans Nickel sr., Hans Nickel jr., Hub Nickel,
Ulli Klein, Frans Smeets, Lambert Paulssen, Harrie Janssen,
Tom Hanssen, Charles Beckers en Frans Nickel