Featured

Welkom bij Fanfare Victoria Rimburg

Wij zijn fanfare Victoria uit Rimburg, een dorpje in het fraaie Wormdal en behorende tot de gemeente Landgraaf.
Ons grote korps bestaat uit circa 35 spelende leden. Daarnaast wordt er nog meer muziek gemaakt door het “Victoria koper kwintet”.

Vanaf de oprichting in 1891, is het muzikaal opluisteren van gebeurtenissen binnen onze dorpsgemeenschap de belangrijkste doelstelling geweest.

Een ander uitgangspunt is, dat we muziek willen maken op een zo hoog mogelijk en voor iedereen haalbaar peil.

Door een mix van “oudere” en “moderne” muziek te spelen, proberen we alle muzikanten (jong en oud) aan hun trekken te laten komen en een gezellige sfeer te creëren.

Dat we op de goede weg zijn blijkt uit de reacties én van onze leden én van het publiek,  waarvoor we musiceren.

Een muziekopleiding zorgt voor de nodige aanwas.  Opleiding is niet gebonden aan leeftijd, dus “ouderen” zijn ook welkom, 
want wat is er leuker dan samen muziek maken?